Fredrik Roos stipendium

Fredrik Roos Stipendium

Moderna Museet

Malmö

För fjärde gången delas Fredrik Roos Stipendium ut på Moderna Museet Malmö. Den totala prissumman har i år höjts till 600 000 kr, vilket gör Fredrik Roos Stipendium till ett av Sveriges största konststipendier. För första gången har tre stipendiater utsetts efter en gedigen nomineringsprocess från samtliga konsthögskolor i Sverige. Årets Fredrik Roos Stipendium tilldelas Martha Ossowska Persson, Ida Persson och Idun Baltzersen.

Idun Baltzersen (f. 1987), utbildad vid Konstfack i Stockholm, arbetar med monumentala träsnitt och intresserar sig i sin konst för hjältinnor, martyrer och olika visuella representationer av kvinnliga figurer och hur de genom tiderna har tolkats av kulturhistoriens manliga mästare. ”För att hon ger uttryck åt tonårsångest och melankoli, där unga kvinnor står som hjältar” tilldelas Idun Baltzersen ett av de två mindre stipendierna.

–Jag känner mig otroligt glad och stolt över att ha blivit tilldelad Fredrik Roos Stipendium, efter perioder med intensivt arbete är det alltid fint att se att det leder till något bra, säger Idun Baltzersen.

 

more information at moderna museets website

omtale i sydsvenskan

mobilwebb - Fredrik Roos stipendium P3280512 - Fredrik Roos stipendium P3280529 web - Fredrik Roos stipendium

my dad in front of art